Historik för Zeste, Katarina (L)
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2015-10-19 - 2016-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2002-11-01 - 2006-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag