Historik för Vaz Contreiras, Anna-Karin (KD)
(RS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp led 2015-01-01 - 2018-12-31
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-11-23 - 2018-12-31
Patientnämnden led 2018-06-25 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Regionstyrelsen ers 2017-01-01 - 2018-02-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2015-05-21 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2015-11-23 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
Patientnämnden led 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2002-11-01 - 2015-05-20
(HSS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2012-05-01 - 2014-12-31
Länsdelsberedning mellersta 1:e v ordf 2012-05-01 - 2014-12-31
Patientnämnden 1:e v ordf 2011-01-01 - 2012-05-01
(HSS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp led 2007-01-01 - 2010-12-31
Länsdelsberedning mellersta led 2007-01-01 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag