Historik för Litsner, AnnBritt (S)
(RS) Stiftelsen Musik i Uppland led 2012-03-26 - 2018-12-31
Beredningen för barn och unga ordf 2017-04-27 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Beredningen för barn och unga led 2015-01-01 - 2017-04-26
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2007-02-12 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2011-01-01 - 2016-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2015-01-01 - 2015-12-31
Länsdelsberedning mellersta led 2011-01-01 - 2014-12-31
(LS) Stiftelsen Musik i Uppland ers 2011-01-01 - 2012-03-25
Medicinsk programberedning led 2003-01-01 - 2010-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2007-02-11
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2002-11-01 - 2006-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag