Historik för Tiitinen, Heikki (KD)
Valberedningen ers 2017-04-27 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-03-07 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2017-03-06
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-06-25 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-11-23 - 2016-12-31
Skattenämnden vid Fastighetstaxeringskontoret led 2015-01-01 - 2016-03-01
Skattekontor Enköping led 2011-01-01 - 2014-12-31
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum ers 2014-06-17 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-02-26 - 2010-10-31
Skattekontoret i Västerås led 2005-06-01 - 2008-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Enköping led 2003-01-01 - 2005-05-31

     Nuvarande politiska uppdrag