Historik för Andersson, Kjell (S)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
(RS) Rådet för delaktighet led 2015-01-01 - 2018-12-31
Beredningen för barn och unga led 2015-01-01 - 2018-12-31
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning ers 2017-01-01 - 2018-12-31
Kostnämnd ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2018-10-15 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2002-11-01 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-01-01 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2003-01-01 - 2015-12-31
(HSS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Länsdelsberedning mellersta 2:e v ordf 2007-01-01 - 2014-12-31
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Länsdelsberedning Uppsala-Knivsta 1:e v ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
HSN i Uppsala led 1999-01-01 - 2002-12-31
HSN i Uppsala led 1995-01-01 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1994-11-01 - 1998-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag