Historik för Adler, Eva (MP)
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor ordf 2017-02-15 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2016-11-18 - 2016-12-31
Kammarrätt näm 2003-01-01 - 2006-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag