Historik för Fregidou-Malama, Maria (V)
(KN) AU 1:e v ordf 2015-01-28 - 2018-12-31
Kostnämnd ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Kulturnämnden 1:e v ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-10-12 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2017-10-11
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-10-31 - 2014-12-31
Kulturnämnden led 2007-01-01 - 2014-12-31
Mälardalsrådet ers 2011-04-11 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen ers 2010-11-01 - 2014-10-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2014-10-14
Regionförbundet Uppsala län ers 2010-02-15 - 2010-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2007-01-01 - 2010-12-31
Kulturnämnden 1:e v ordf 2003-01-01 - 2006-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag