Historik för Lundegårdh, Annika (C)
Kammarrätt näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2011-01-01 - 2014-12-31
Medicinsk programberedning led 2007-01-01 - 2010-12-31
Skattekontor 1 Uppsala led 2009-01-01 - 2010-12-31
Skattekontor 2 Uppsala led 2009-01-01 - 2010-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2010-10-31
Skattekontoret i Uppsala led 2005-06-01 - 2008-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 2003-01-01 - 2006-12-31
Revisorer, Landstingets rev 2004-11-23 - 2006-12-31
Stiftelsen Upplandsmuseet, Revisorer rev 2005-02-14 - 2006-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 2003-01-01 - 2005-05-31

     Nuvarande politiska uppdrag