Historik för Sääf, Christina (M)
(RS) Politiska styrgrupper för närvård led 2019-03-26 - 2019-03-25
(RS) Pensionärsråd led 2015-01-01 - 2018-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-04-27 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2010-11-15 - 2014-11-19
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2014-10-14
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2009-02-23 - 2010-12-31
Länsdelsberedning mellersta led 2007-01-01 - 2010-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2007-11-20 - 2010-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2005-05-12 - 2010-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag