Historik för Sandberg, Lars (S)
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2016-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2015-01-01 - 2015-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2011-01-01 - 2014-12-31
Skattenämnden vid Skattekontoret Uppsala led 2011-07-01 - 2012-01-01
Skattekontor 1 Uppsala led 2009-01-01 - 2011-07-01
Skattekontor 2 Uppsala led 2009-01-01 - 2011-07-01
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2009-01-01 - 2010-12-31
Regionskattenämnd i Västerås led 2007-01-01 - 2008-12-31
Skattekontoret i Uppsala led 2005-06-01 - 2008-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag