Medlemmar i Partilösa med politiska uppdrag

Einarsdotter, Kristina
Gamov, Pavel
Thonfors, Pirjo