TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Berit Danielsson (C)
Stiftelsen Musik i Uppland, Revisorer - rev
Revisorer, Region Uppsala - rev
Stiftelsen Upplandsmuseet, Revisorer - rev ers
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum - rev

Historik