TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Knut Rexed (S)
Samordningsförbundet - rev ordf
Kommunalförbundet Svensk luftambulans - rev
Revisorer, Region Uppsala - rev

Historik