TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Helena Proos (S)
(RS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison - led
Ambulansdirigeringsnämnd - led
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling - ers
Oppositionsråd - opråd
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion - led
(RS) AU RS - 2:e v ordf
Regionstyrelsen - 2:e v ordf
(RS) utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning - 2:e v ordf
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala - led
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen - led
(RS) MÄLAB - ers
(RS) Rådet för delaktighet - led

Historik