TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Björn-Owe Björk (KD)
(FS) AU - ordf
Fastighets- och servicenämnden - ordf
Kommunalförbundet Svensk luftambulans - led
Regionstyrelsen - 1:e v ordf
(RS) AU RS - 1:e v ordf
Regionråd - Regråd
Valberedningen - led
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion - ers
Regionfullmäktige o ersättare - led

Historik