TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Malena Ranch (MP)
(VS) AU - ordf
Ambulansdirigeringsnämnd - led
Vårdstyrelsen - ordf
Regionråd - Regråd
Regionstyrelsen - ers
Regionfullmäktige o ersättare - led

Historik