TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Khadijeh Hobehshoar (S)
Kammarrätt - näm
Fastighets- och servicenämnden - ers
Regionfullmäktige o ersättare - ers

Historik