TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Björn Wall (S)
Hovrätt, Svea - näm

Historik