TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Fredrik Leijerstam (MP)
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion - ers
Sjukhusstyrelsen - led
Regionfullmäktige o ersättare - led

Historik