TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Petra Söderlund (S)
(SHS) AU - led
(RS) Politiska styrgrupper för närvård - led
Sjukhusstyrelsen - led
Regionfullmäktige o ersättare - ers

Historik