TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Allan Kruukka (M)
Regionstyrelsen - led
(RS) Politiska styrgrupper för närvård - led
Regionfullmäktige o ersättare - led

Historik