TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Jonas Karlsson (S)
Hovrätt, Svea - näm
Patientnämnden - ers
Regionfullmäktige o ersättare - ers

Historik