TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Silva Wistrand (S)
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration - 2:e v ordf
Kammarrätt - näm
Regionfullmäktige o ersättare - ers

Historik