TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för  Vakant ()
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II) - jur
Kammarrätt - näm
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) - näm
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) - jur

Historik