TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Veronica Mattsson (SD)
Patientnämnden - led
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) - jur
Vårdstyrelsen - ers
Regionfullmäktige o ersättare - led

Historik