TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Gabriel Söderberg (S)
Stiftelsen Musik i Uppland, Revisorer - rev ers
Stiftelsen Upplandsmuseet, Revisorer - rev ers
Revisorer, Region Uppsala - rev
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum - rev ers

Historik