TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Lars-Peter Swärdh (M)
Hovrätt, Svea - näm

Historik