TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Johan Sundman (S)
Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB - ordf
(RS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond - led
(SHS) AU - led
Sjukhusstyrelsen - 2:e v ordf
Regionfullmäktige o ersättare - led

Historik