TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Anna-Karin Vaz Contreiras (KD)
(RS) Rådet för delaktighet - ordf
(VS) AU - led
Vårdstyrelsen - led
Regionstyrelsen - ers
Regionfullmäktige o ersättare - led

Historik