TroInt
Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Per Olof Widell (S)
Hovrätt, Svea - näm
Kulturnämnden - ers
Regionfullmäktige o ersättare - ers

Historik