Wennberg, Börje   (S)

Hemadress:
Killingvägen 4
815 44  TIERP

Telefon mobil: 070-6348214
E-post: borje.wennberg@regionuppsala.se
Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik