Litsner, AnnBritt   (S)

E-post: annbritt.litsner@gmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik